Pracownia geologiczna GEOXX

Specjalnością naszej pracowni są badania geologiczne i hydrogeologiczne gruntu. Nasi geolodzy wykonują je na potrzeby budownictwa oraz do dokumentacji geologicznej. Zarówno inwestorzy, jak i podmioty odpowiedzialne za realizację projektów potrzebują dokładnej wiedzy na temat warunków gruntowo-wodnych. Pozwala ona uniknąć zagrożeń, które mogą stanąć na drodze do pomyślnej realizacji projektu lub spowodować podwyższenie kosztów przedsięwzięcia.

Firma GEOXX. Pracownia geologiczna s.c. oferuje usługi w zakresie:

  • geologii-inżynierskiej
  • geotechniki
  • hydrogeologii
  • geologii złożowej

W ramach swojej działalności wykonujemy badania oraz realizujemy opracowania dotyczące wspominanych dziedzin. Oferta naszej pracowni jest skierowana do:

  • biur projektów
  • przedsiębiorstw budowlanych
  • developerów
  • firm
  • klientów indywidualnych

Poza standardowymi usługami geologicznymi proponujemy również wykonywanie odwiertów geotechnicznych i nadzór geologiczny nad prowadzonymi inwestycjami. Nasza oferta dotyczy etapu prac projektowych, realizacji inwestycji oraz eksploatacji.

3

Oferta usług

Zobacz więcej

2

Nasze realizacje

Zobacz więcej

1

Współpraca z nami

Zobacz więcej

Logo