Blog

geolog

Na czym polega dozór geologiczny?

Dozór geologiczny to niezbędny element każdej inwestycji budowlanej, który pozwala na dokładne poznanie warunków gruntowych działki przed rozpoczęciem prac. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów, takich jak pękające ściany czy podtopienia, a także zoptymalizować projekt budynku pod kątem panujących na gruncie warunków. Warto zatem zainwestować w usługi geologa jeszcze przed zakupem działki, aby uniknąć kosztownych w skutkach pomyłek.

Czytaj więcej...

próbka gleby

Jak ocenić wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie?

Wytrzymałość gruntu na ścinanie to kluczowy parametr, który pozwala na określenie zachowania się gruntu pod wpływem obciążeń. Jego właściwa ocena jest niezbędna przy projektowaniu fundamentów, nasypów czy skarp. W poniższym wpisie przedstawiamy trzy metody badania gruntów, które pozwalają na oszacowanie wartości wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Czytaj więcej...

próbki gruntu

Jak pobiera się próbki gleby?

Badania gruntów to nieodłączny element wielu dziedzin nauki i praktyki zawodowej, takich jak rolnictwo, leśnictwo, budownictwo czy inżynieria środowiska. Właściwe pobranie próbek gleby pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników badań, które są niezbędne dla podejmowania właściwych decyzji.

Czytaj więcej...

Analiza gruntu

Czym jest analiza mikroskopowa gruntu?

Na etapie planowania inwestycji budowlanej bardzo często wykonuje się badania gruntu. Dzięki nim można sprawdzić, czy dane warunki wodno-glebowe umożliwiają np. wzniesienie obiektu budowlanego na wyznaczonym obszarze. Prowadzone przez geologów i geotechników analizy obejmują badania bezpośrednio w terenie, ale również i w laboratoriach. W pierwszym przypadku przykładem jest analiza makroskopowa, w drugim specjalistyczna analiza właściwości próbki gruntu pod mikroskopem. Jak przebiegają takie badania?

Czytaj więcej...

odwierty geologiczne

Jakie usługi wchodzą w zakres badań terenowych?

Badania geologiczne i geotechniczne wykonuje się w celu poznania warunków wodno-gruntowych takich jak m.in. nośność podłoża, stopień zagęszczenia gruntu czy też głębokość występowania wód podziemnych. Najczęściej przeprowadza się je przed inwestycjami budowlanymi i projektowaniem studni. Można je przy tym podzielić na badania laboratoryjne i terenowe. Te pierwsze dotyczą analizy pobranych próbek w laboratoriach, z kolei te drugie odnoszą się do metod badawczych wykorzystywanych bezpośrednio w terenie. Co się do nich zalicza?

Czytaj więcej...

Badanie gruntu

Jakie są koszty badań zagęszczania gruntu?

Ustalenie stopnia zagęszczenia gruntu jest jednym z najważniejszych parametrów, który warto poznać przed rozpoczęciem budowy. W tym przypadku mowa zarówno o budowie domów, jak i zakładów przemysłowych, magazynów czy budynków o innych przeznaczeniach. Celem badania zagęszczenia gruntu jest oszacowanie nośności podłoża, a co za tym idzie, wykluczenia ryzyka destabilizacji konstrukcji w przyszłości. Wykonanie tego badania nie jest obowiązkowe, ale warto o nim pomyśleć. Dzięki niemu można uniknąć intensywnego osiadania budynków, które prowadzi do ich uszkodzenia.

Czytaj więcej...

badanie gruntu

Na czym polega badanie zagęszczania gruntu?

Badania gruntów wykonuje się w różnych celach. Szczególnie ważne okazują się m.in. przed budową obiektów. Nie ma przy tym znaczenia ich przeznaczenie. Grunt, na którym ma zostać posadowiony budynek, musi spełniać określone warunki. Aby sprawdzić, czy podłoże gruntowe zniesie obciążenia i nie doprowadzi do nadmiernego osiadania obiektu budowlanego, bada się m.in. zagęszczenie gruntu. Dzięki takiemu badaniu można ocenić, czy w miarę upływu czasu nie dojdzie do uszkodzenia konstrukcji w wyniku destabilizacji podłoża. W jaki sposób weryfikuje się stopień zagęszczenia gruntu?

Czytaj więcej...

odwiert mający na celu zbadanie gruntów

W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

Każda budowa to kosztowna inwestycja. Aby na niej nie stracić, należy rozważnie podejmować decyzje na każdym etapie realizacji swojego przedsięwzięcia. Jedna z najważniejszych kwestii, jakie trzeba rozważyć przed rozpoczęciem planowanych prac, dotyczy lokalizacji, na której zostanie wzniesiony obiekt. Na tym etapie duże znaczenie dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego mają badania geotechniczne gruntów danej działki. Dlaczego ich wykonanie jest ważne? Poniżej wyjaśniamy, jaki jest cel ich przeprowadzania.

Czytaj więcej...

woda

Na czym polega analiza ryzyka ujęć wody?

Woda przeznaczona do spożycia powinna być dokładnie przebadana. Obecność zanieczyszczeń może być powodem zatruć pokarmowych u ludzi i zwierząt oraz zwiększa ryzyko występowania w przyszłości chorób wywoływanych przez bakterie i inne mikroorganizmy. Monitoring jakości wód podziemnych jest także obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wodnego nakładanym na właścicieli ujęć zaopatrujących w wodę określoną liczbę osób. W celu skontrolowania składu wody przeprowadza się analizę ryzyka ujęcia wody. O tym, jak przebiega to badanie oraz kiedy należy je przeprowadzić, piszemy poniżej.

Czytaj więcej...

koparka

Jaki kiedy należy obliczyć stateczność skarpy?

Trwałość i stabilność powinna definiować każdą konstrukcję budowlaną. Wpływ na to, czy obiekt spełni te kryteria, ma nie tylko jakość zastosowanych materiałów oraz doświadczenie budowlańców, ale także stabilność gruntu, na którym realizowana jest inwestycja. Zanim rozpocznie się więc prace budowlane, warto zlecić badania gruntów, dzięki którym można ocenić nośność i stabilność terenu. Jednym z podstawowych badań gruntu, jakie wykonuje się na określonych typach działek, jest obliczenie stateczności skarpy. Kiedy takie badanie okazuje się niezbędne oraz w jaki sposób się je przeprowadza? Odpowiedzi na te pytania udzielamy poniżej.

Czytaj więcej...