Nadzory geologiczne na budowach

  • opinie geotechniczne ustalające warunki posadowiania obiektów budowlanych
  • projekty geotechniczne
  • określenie parametrów gruntów
  • kontrole nasypów budowlanych
  • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
  • odbiory budowlane gruntów

nadzór geologiczny na budowie