Poradnik firmy Geoxx

Po co wykonywać badania geologiczne i geotechniczne?

Znajomość warunków gruntowo-wodnych pozwala na:

 • prawidłowe podjęcie decyzji odnośnie zakupu działki lub terenu inwestycyjnego,
 • optymalne przygotowanie planu zagospodarowania terenu inwestycji,
 • prawidłowe zaprojektowanie „zera” budynku oraz ukształtowania terenu wokół obiektu,
 • prawidłowe zaprojektowanie posadowienia obiektów budowlanych,
 • umożliwia zaplanowanie zagospodarowania wód gruntowych i opadowych,
 • rozpoznanie i uniknięcie problemów związanych z gruntami i wodami gruntowymi – na etapie prowadzenia wykopów i robót ziemnych,

Znak wyboru, wykrzyknik, znak odmowy'

 

Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może doprowadzić do:

 • zakupu działki lub terenu inwestycyjnego o bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych, na którym prowadzenie inwestycji będzie bardzo kosztowne,
 • nieprawidłowego wykonania planu zagospodarowania terenu działki na której ma być prowadzona inwestycja
 • przyjęcia błędnych założeń odnośnie posadowienia obiektów budowlanych,
 • zawilgocenia ścian fundamentowych i podtapiania piwnic budynków,
 • trudności z przygotowaniem podłoża gruntowego na etapie prowadzenia robót ziemnych, zgodnie z wytycznymi projektanta obiektu,
 • trudności z utrzymaniem stateczności ścian wykopów,
 • kłopoty z pozbyciem się wód gruntowych z wykopów.

Znaczna część powierzchni terenu Polski została objęta wpływem i przekształcona na skutek działalności lodowców w trakcie ostatniego zlodowacenia. Efektem tego jest często obecność gruntów nieprzydatnych lub trudnych do wykorzystania jako podłoże budowlane. Także płytko zalegające wody gruntowe są pozostałością po lodowcach.

W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa w Polsce, inwestycje są prowadzone często na terenach o bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych lub na obszarach poprzemysłowych, gdzie teren został bardzo przekształcony. Zmienność w środowisku gruntowo-wodnym jest na tyle duża, iż na przestrzeni kilku metrów, warunki  do budowy mogą się diametralnie zmienić. Stąd wynika potrzeba indywidualnego badania podłoża gruntowego dla każdej inwestycji, w celu minimalizacji jej kosztów.

 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych wykonujemy:

Na etapie prac kameralnych opracowujemy wyniki prac terenowych w postaci dokumentacji   i opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich. W celu zachowania wysokich standardów naszych opracowań, materiały graficzne typu mapy, przekroje i rysunki wykonujemy w standardach oprogramowania AutoCad.

Dlaczego warto zatrudnić dobrego geologa? Od jakości jego pracy zależy pomyślne przeprowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych na trudnym gruncie. Wiemy o tym– dlatego przykładamy ogromną wagę do precyzji wykonywanych przez nas badań i odwiertów geologicznych. Otrzymane wyniki są przez nas dokładnie sprawdzane i analizowane – dzięki temu nasi Klienci mogą mieć pewność, że realizacja inwestycji przebiegnie bez problemu.

nadzór geologiczny wiśniewko
nadzór geologiczny łaski
nadzór geologiczny olsztyn szpital dziecięcy
nadzór geologiczny mława
wykresy
przekrój III - III
mapa dokumentacyjna 1:1000
karta wyników badań sondą obrotowo-ścinającą
mapa izolinii poziomu zalegania gruntów nasypowych i organicznych
orzeczenie o jakości gruntu
przekrój I-I
przekrój
przekrój geologiczny I-I