Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny to dokument, na podstawie którego uzyskać można pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie takie zezwala na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie działań, które mogą mieć wpływ na stan wód oraz aktualną gospodarkę wodno-ściekową.

Zadaniem operatu jest realne uzasadnienie potrzeb wodnych przyszłego użytkownika wód ubiegającego się o pozwolenie (w praktyce najczęściej jest sam inwestor). Być albo nie być ewentualnego pozwolenia wodnoprawnego zależy właśnie od operatu wodnoprawnego, dlatego niezwykle ważne jest jego drobiazgowe przygotowanie.

 

Jak poprawnie przygotować operaty wodnoprawne?

W operacie przedstawiamy wszystko, co może być pomocne w podjęciu decyzji administracyjnej przez organ za nią odpowiedzialny, czyli wszystkie aspekty prawne, techniczne oraz środowiskowe. Należy również pamiętać, że treść operatu wodnoprawnego powinna być zgodna nie tylko z posiadanym przez inwestora projektem budowlanym, ale również z przepisami prawa, czyli określonymi ustawami i rozporządzeniami. Nie należy też zapomnieć o niezbędnych obliczeniach, a do całej dokumentacji trzeba dodać załączniki graficzne.

Zdajemy sobie sprawę, że właściwie przygotowane operaty wodnoprawne są praktycznie nie do wykonania przez osobę, która nie zajmuje się tym na co dzień w sposób profesjonalny. Dlatego też oferujemy taką usługę w zakresie prowadzonej przez nas działalności.

 

Operaty wodnoprawne

Jakie operaty wodnoprawne wykonujemy?

  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni),
  • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
  • projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
  • opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

Do współpracy w zakresie opracowania operatów wodnoprawnych zapraszamy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. A w przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji!