GEOXX – profesjonalne usługi geologiczne

Nasza firma powstała w 2010 r. Od tego czasu zdobyliśmy doświadczenie w zakresie badań terenowych, prac projektowych i dokumentacyjnych oraz w procedurach administracyjnych. Opracowujemy dokumenty ze szczególnym uwzględnieniem wymagań aktualnych przepisów prawa.

Zapewniamy wsparcie podczas prowadzonych przez Urzędy procedur administracyjnych w zakresie zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych, uzyskania koncesji na eksploatację kopalin, pozwolenia wodnoprawnego czy legalizacji studni.

 

maszyna do usług geologicznych

 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

 

Geotechnika:

 • opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego dla budownictwa kubaturowego i liniowego
 • badania rezystywności gruntu
 • badania geotechniczne dla składowisk odpadów

 

Geologia inżynierska:

 

Hydrogeologia:

 • dokumentacje hydrogeologiczne ujęć
 • dokumentacje hydrogeologiczne warunków geologicznych
 • wykonywanie piezometrów i monitoring poziomów wód podziemnych

 

Geologia złożowa:

 • Projekty robót geologicznych dla poszukiwania złóż kopalin
 • Dokumentacje geologiczne złóż kopalin
 • Poszukiwanie złóż

 

Konsultacje i odbiory budowlane:

 • wszelkie konsultacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
 • rozwiązywanie problemów odwodnienia wykopów
 • kontrola zagęszczenia gruntów

 

Operaty wodnoprawne:

 • Projektowanie stref ochronnych ujęć
 • Analiza ryzyka dla ujęć

 

Zapoznaj się z naszą ofertą

Wiercenie geotechniczne

Wiercenie geotechniczne

Nadzory geologiczne na budowach

Nadzory geologiczne na budowach

Projektowanie i dokumentowanie studni

Projektowanie i dokumentowanie studni

Projekty pod pompy ciepła

Projekty pod pompy ciepła

Operaty wodnoprawne

Dokumentowanie złóż

Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

modelowanie przepływu wód

Modelowanie przepływu wód

Doradzamy jak przygotować podłoże pod fundamenty