Odwierty geologiczne

Odwierty geologiczne wykonywane przez naszą firmę są niezwykle ważnym działaniem, dzięki któremu pozyskujemy informacje o podłożu znajdującym się na konkretnym terenie.

Odwierty geologiczne pozwalają nam na:

 • pobór próbek gruntu,
 • pobór próbek wód do badań laboratoryjnych,
 • ustalenie profilu geologicznego przewiercanych warstw gruntu,
 • ustalenie cech fizyczno-mechanicznych gruntu,
 • wykonanie badań makroskopowych gruntu,
 • określenie głębokości występowania wód podziemnych.

Zależnie od zastałego na działce podłoża, planowanej głębokości otworów, warunków hydrogeologicznych oraz możliwości dotarcia do miejsca wiercenia stosujemy jedną z dwóch metod odwiertów geologicznych.

 1. Odwierty geologiczne metodą ręczną
  Najczęściej wykonuje się je do głębokości 5-6 metrów. Próbki gruntów pobierane są z każdym obrotem wytrzymałego świdra. Materiały wykorzystane do produkcji świdrów sprawiają, że są one doskonale przygotowane do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach geologicznych. Zastosowanie metody ręcznej sprawia, że możliwe jest niezwykle dokładne rozpoznanie panujących warunków gruntowych oraz wodnych.
 2. Odwierty geologiczne metodą mechaniczną
  Wykonuje się je wtedy, gdy potrzebujemy głębokich odwiertów dochodzących do 30 metrów lub więcej. W czasie wiercenia wykonujemy opis makroskopowy gruntu, a pobrane próbki trafiają do analizy laboratoryjnej. Stosując tę metodę odwiertów geologicznych, należy zachować szczególną uwagę, jeśli chodzi o ewentualne naruszenia stosunków wodnych oraz uruchomienia procesów geologicznych, które mogą mieć wpływ na błędy interpretacyjne uzyskanych wyników.