Piezometry

Piezometry wykorzystujemy się do monitorowania wód podziemnych. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom możemy obserwować stanu i jakość wód podziemnych. Instalacja piezometrów ma szczególnie duże znaczenie na terenach zagrożonych zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

Piezometry mierzą położenie wód podziemnych na podstawie pomiaru ustabilizowanego zwierciadła wody. Pomiar można wykonać zarówno manualnie, jak i automatycznie wykorzystując do tego celu czujnik ciśnienia hydrostatycznego umieszczany w piezometrze. Konstrukcja piezometru w praktyce przypomina studnię wierconą w obudowie rur stalowych lub takich wykonanych z tworzywa sztucznego.

 

Zalety wykorzystania piezometrów:

  • prosty montaż i niski koszt wykonania,
  • możliwość pomiarów manualnych,
  • dzięki pomiarom bezpośrednim można niezwykle precyzyjnie określić położenie zwierciadła wody gruntowej.

W przypadku zainteresowania wykonaniem piezometrów oraz pomiarami piezometrycznymi świadczonymi przez naszą firmę zachęcamy do kontaktu!

Dużą korzyść niesie również zainstalowanie całego systemu piezometrów. Ich odpowiednie rozlokowanie umożliwia określenie dokładnego schematu krążenia wód podziemnych z zachowaniem dynamiki przepływu i kierunkiem poruszania się wody. Warto zaznaczyć, że urządzenia pozwalają również na pobranie próbki cieczy, na której nasi specjaliści są wstanie wykonać badania zanieczyszczenia wody, a w razie potrzeby określić także właściwy proces jej uzdatniania. Instalację piezometrów doradzamy głównie na terenach zagrożonych podtopieniami oraz w miejscach planowanych inwestycji, gdzie obniża się poziom wód.

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i rozległą wiedzą branżową mogą zająć się montażem oraz obsługą piezometrów na dowolnych głębokościach. W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów, możemy zaoferować wykonywanie pomiarów metodą manualną, jak i automatyczną, z zapisem wyników poziomów wody w systemie on-line. Technikę zautomatyzowaną zalecamy szczególnie przy większej ilości piezometrów na większym terenie – warunki hydrologiczne dostępne są w dowolnym momencie, dodatkowo umożliwiają precyzyjne określenie wszystkich warunków.