Piezometry

Piezometry wykorzystujemy się do monitorowania wód podziemnych. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom możemy obserwować stanu i jakość wód podziemnych. Instalacja piezometrów ma szczególnie duże znaczenie na terenach zagrożonych zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

Piezometry mierzą położenie wód podziemnych na podstawie pomiaru ustabilizowanego zwierciadła wody. Pomiar można wykonać zarówno manualnie, jak i automatycznie wykorzystując do tego celu czujnik ciśnienia hydrostatycznego umieszczany w piezometrze. Konstrukcja piezometru w praktyce przypomina studnię wierconą w obudowie rur stalowych lub takich wykonanych z tworzywa sztucznego.

 

Zalety wykorzystania piezometrów:

  • prosty montaż i niski koszt wykonania,
  • możliwość pomiarów manualnych,
  • dzięki pomiarom bezpośrednim można niezwykle precyzyjnie określić położenie zwierciadła wody gruntowej.

W przypadku zainteresowania wykonaniem piezometrów oraz pomiarami piezometrycznymi świadczonymi przez naszą firmę zachęcamy do kontaktu!