Odwierty geotechniczne

Badania geotechniczne, a często również badania geologiczne są niezbędne przy realizacji inwestycji budowlanych. Zarówno stawianie domu jednorodzinnego przez prywatnego inwestora, jak i konstruowanie rurociągu czy hali fabrycznej wymagają oceny jakości podłoża oraz jego zachowania pod wpływem obciążeń. Cechy takie jak spójność i skład gruntu, nawodnienie i poziom wód gruntowych mają wpływ na stabilność obiektu oraz są podstawą do wyboru odpowiedniej technologii budowania. Na podstawie badań terenowych opracowujemy Opinię geotechniczną, która stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Na podstawie wytycznych Opinii geotechnicznej projektowany jest sposób posadowienia planowanej inwestycji. 

Badania geotechniczne i geologiczne wykonywane są ręcznie lub mechanicznie. W ramach badań wykonuje się wiercenia i/lub sondowania statyczne i dynamiczne

Wykonujemy wiercenia geologiczne i geotechniczne na potrzeby analizy gruntu, Przeprowadzamy badania geotechniczne i geologiczne, w tym badania rezystywności gruntu na potrzeby instalacji uziemienia odgromowego oraz sondowanie CPT. W zakresie naszych usług znajdują się:

 • wiercenia nierurowane i rurowane do głębokości 30 m
 • wiercenia pod piezometry
 • sondowania dynamiczne gruntu
 • sondowania cylindryczne SPT
 • sondowania statyczne gruntu typu CPT i CPTU
 • sondowania dylatometryczne DMT
 • badania rezystywności gruntu
 • podstawowe badania laboratoryjne gruntów
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszystkich obiektów kubaturowych
 • dokumentacje warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich

 

wiercenie geotechniczne

 

Na czym polegają odwierty geotechniczne?

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu odwiertów geotechnicznych przy użyciu wysokiej jakości sprzętu, z uwzględnieniem odpowiedniej lokalizacji przeprowadzanych prac wiertniczych. Wiercenie zajmuje zazwyczaj kilka godzin. O przebiegu odwiertów geotechnicznych decyduje m.in. liczba odwiertów oraz ich głębokość. W wyjątkowych sytuacjach wskazane jest powtórzenie robót wiertniczych. Taka konieczność może zaistnieć w sytuacji, kiedy grunt ma tendencję do podtopień. Badania geotechniczne powtórkowe umożliwiają wówczas określenie wahań poziomu wód.