Odwierty geotechniczne

Badania geotechniczne, a często również badania geologiczne są niezbędne przy realizacji inwestycji budowlanych. Zarówno stawianie domu jednorodzinnego przez prywatnego inwestora, jak i konstruowanie rurociągu czy hali fabrycznej wymagają oceny jakości podłoża oraz jego zachowania pod wpływem obciążeń. Cechy takie jak spójność i skład gruntu, nawodnienie i poziom wód gruntowych mają wpływ na stabilność obiektu oraz są podstawą do wyboru odpowiedniej technologii budowania. Na podstawie badań terenowych opracowujemy Opinię geotechniczną, która stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Na podstawie wytycznych Opinii geotechnicznej projektowany jest sposób posadowienia planowanej inwestycji. 

Badania geotechniczne i geologiczne wykonywane są ręcznie lub mechanicznie. W ramach badań wykonuje się odwierty geotechniczne oraz sondowania statyczne i dynamiczne

Wykonujemy wiercenia geologiczne i geotechniczne na potrzeby analizy gruntu, Przeprowadzamy badania geotechniczne i geologiczne, w tym badania rezystywności gruntu na potrzeby instalacji uziemienia odgromowego oraz sondowanie CPT. W zakresie naszych usług znajdują się:

 • wiercenia nierurowane i rurowane do głębokości 30 m
 • wiercenia pod piezometry
 • sondowania dynamiczne gruntu
 • sondowania cylindryczne SPT
 • sondowania statyczne gruntu typu CPT i CPTU
 • sondowania dylatometryczne DMT
 • badania rezystywności gruntu
 • podstawowe badania laboratoryjne gruntów
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszystkich obiektów kubaturowych
 • dokumentacje warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich

 

wiercenie geotechniczne

 

Na czym polegają odwierty geotechniczne?

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu odwiertów geotechnicznych przy użyciu wysokiej jakości sprzętu, z uwzględnieniem odpowiedniej lokalizacji przeprowadzanych prac wiertniczych. Wiercenie zajmuje zazwyczaj kilka godzin. O przebiegu odwiertów geotechnicznych decyduje m.in. liczba odwiertów oraz ich głębokość. W wyjątkowych sytuacjach wskazane jest powtórzenie robót wiertniczych. Taka konieczność może zaistnieć w sytuacji, kiedy grunt ma tendencję do podtopień. Badania geotechniczne powtórkowe umożliwiają wówczas określenie wahań poziomu wód.

Wykonanie odwiertów geotechnicznych i późniejsza analiza składu gleby umożliwiają naszym specjalistom określenie rozmieszczenia glin i piaskowców w gruncie oraz zbadanie wielu innych parametrów. Na postawie utrzymanych wyników można określić, jaka może być maksymalna masa konstrukcji postawionej na danym terenie (o ile w ogóle istnieje taka możliwość). Po przeprowadzeniu odwiertu geotechnicznego i dokonaniu odpowiednich analiz, sporządzamy profesjonalną dokumentację zgodną z wymaganiami konkretnych organów, przedstawiając w raportach atuty, które działają na korzyść klientów.

 

Badania rezystywności gruntu

W ramach naszych usług proponujemy również wykonanie badań rezystywności gruntu. Ich wyniki umożliwiają naszym specjalistom ocenę ochrony przed wystąpieniem porażeniem prądem elektrycznym. Wykonanie pomiaru jest niezbędne do stworzenia najbardziej optymalnego systemu uziemiającego oraz określenia poziomu jego pogrążenia w celu otrzymania określonego poziomu rezystencji. Sprawdzenie rezystywności gruntu umożliwiają 4 elektrody rozmieszczone w jednej linii przy zachowaniu równych odległości. Po dokonaniu stosownych wyliczeń, możemy stwierdzić, jaki rodzaj uziemienia najlepiej sprawdzi się na danym gruncie.