Sondowanie CPT

Sondowanie statyczne CPT stosujemy po to, aby poznać charakterystykę podłoża gruntowego na badanym terenie. Dzięki nim możemy precyzyjnie określić kolejność warstw geologicznych oraz głębokość ich zalegania. Możliwe jest także ustalenie warunków wodno-gruntowych. Jednakże najważniejszą informacją, jaką uzyskujemy w wyniku prowadzonego sondowania CPT, są fizyczne i mechaniczne właściwości kolejnych warstw geotechnicznych. Wyniki uzyskane w procesie tego badania pozwalają na praktyczne wykorzystanie w procesie projektowania zarówno fundamentów bezpośrednich jak pali fundamentowych. Warto dodać, że badania tego typu warto uzupełnić o wykonanie odpowiednich odwiertów geologicznych oraz pobranie próbek gruntu, które następnie poddane zostaną analizie laboratoryjnej.

 

Aparatura wykorzystywana podczas sondowania CPT pozwala na określenie parametrów gruntów spoistych oraz niespoistych tj.:

  • stopień plastyczności,
  • stopień zagęszczenia,
  • odporność na ścinanie w warunkach odpływu,
  • ściśliwość gruntu.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami w zakresie sondowania CPT zachęcamy do kontaktu z biurem naszej firmy. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji i pomożemy wybrać rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się w przypadku konkretnej inwestycji. Zapraszamy!