Badania geotechniczne

Badania geotechniczne pozwalają sprawdzić, czy działka, na której inwestor planuje wybudowanie nieruchomości, jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Ponieważ może się okazać, że posiadany teren w ogóle nie nadaje się do zabudowania lub wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań projektowych. Tego rodzaju badania pozwalają również skutecznie uniknąć uszkodzeń budynków w przyszłości tj. np. pękanie ścian w budynku trakcie eksploatacji lub zalewanie go przez wody gruntowe.

Badanie gruntu ma na celu ustalenie jakie warunki wodno-gruntowe panują na danym terenie. W ich wyniku otrzymujemy jasną odpowiedź na pytania:

  • jaki typ gruntu znajduje się na działce budowlanej?
  • na jakiej głębokości znajduje się warstwa nośna gruntu?
  • jaki jest poziom wód gruntowych i jakie są jego wahania?
  • jaki rodzaj fundamentów powinien zostać zastosowany w tym konkretnym przypadku?

 

Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne gruntu?

Badanie geotechniczne wymagane jest, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Jednak to nie jedyny powód, dla którego warto je wykonać. Dzięki drobiazgowej dokumentacji geologicznej możliwe jest optymalne dopasowanie technologii fundamentowania do warunków ziemnych panujących na działce. A co za tym idzie, stworzone fundamenty pozwolą na bezpieczne korzystanie z budynku przez wiele lat. Tego rodzaju badania przeprowadzone przed zakupem działki pozwalają również uniknąć kosztownych w skutkach błędów w postaci nabycia terenu, na którym nie da się zbudować wybranej przez nas nieruchomości.

Za wykonywanie badań geotechnicznych w naszej firmie odpowiedzialni są wykwalifikowani inżynierowie, którzy posiadają szeroki zasób wiedzy branżowej. Wieloletnie doświadczenie pozwala im na profesjonalne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków z zachowaniem możliwie najkrótszych terminów. Do każdego badania gruntu podchodzimy z dużą indywidualnością, dzięki temu jesteśmy w stanie stawić czoła oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających kontrahentów. Oprócz prac geotechnicznych możemy zająć się również modelowaniem przepływu wód podziemnych. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi naszymi usługami.

 

Badania gruntów

Badania gruntów to ważny etap inwestycji budowlanych, który pozwala określić warunki geotechniczne mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Wyniki badań gruntów ułatwiają też oszacowanie kosztów inwestycji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z warunków geotechnicznych wynika m.in. zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, sposób zaprojektowania odwodnień budowlanych, barier lub ekranów uszczelniających, określenie nośności gruntu oraz stateczności zboczy, skarp, wykopów i nasypów. Na podstawie geotechnicznych warunków można poznać również wzajemne oddziaływania obiektu budowlanego z podłożem, wodami gruntowymi oraz obiektami sąsiadującymi, a także poziom zanieczyszczenia gruntów.

 

Badanie zanieczyszczenia gruntów

Badanie zanieczyszczenia gruntów jest czynnością przeprowadzaną w ramach ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Na podstawie wyników badania zanieczyszczenia gruntów można ustalić stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego, a także metody oczyszczania gruntów. Szczegółowe zasady przeprowadzania badania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Przeprowadzamy badanie zanieczyszczenia podłoża gruntowego na podstawie próby pobieranej w terenie, którą przekazujemy do analizy laboratoryjnej w akredytowanej placówce.

Nasza firma przeprowadza badania geotechniczne w szerokim zakresie. Oferujemy między innymi badania rezystywności gruntu oraz badanie zanieczyszczenia gruntów. W przypadku zainteresowania oferowanymi usługami zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

Dlaczego warto wykonać badania zanieczyszczenia gruntu?

Wykonanie badań zanieczyszczenia gruntu jest bardzo istotne ze względu na kilka aspektów. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że gleba przyjmuje różne szkodliwe dla zdrowia substancje, które wsiąkają w jej strukturę i pozostają w niej przez wiele lat. Skażony grunt będzie wywierał ogromny wpływ na wody gruntowe oraz uprawę roślin lb hodowlę zwierząt na danym terenie. W związku z czym badanie poziomu zanieczyszczenia podłoża wydaje się absolutnie niezbędnym przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji – umożliwi ono zapoznanie się z ewentualnym problemem i wprowadzenie adekwatnego systemu oczyszczania.