Obliczanie stateczności skarpy

Obliczanie stateczności skarpy jest ważną czynnością, od której zależy bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych. Szczegółowe parametry pochylenia skarp nasypów dróg określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późn. zm.). Obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów dróg należy dokonywać zgodnie z Polską Normą. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki którym możemy dostosować optymalne metody oceny stateczności skarp.

 

W jakim celu wykonuje się obliczanie stateczności skarpy?

Analiza i obliczanie stateczności skarpy jest podstawą do opracowania wniosków i zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, a także ich nośności i stateczności. Na podstawie wyników badania stateczności skarpy można określić stopień ryzyka pojawienia się procesów osuwiskowych. Obliczanie stateczności skarpy umożliwia określenie stateczności tam i wałów przeciwpowodziowych, a także nasypów drogowych i kolejowych oraz skarp na terenach wydobywczych. W razie dodatkowych pytań dotyczących wykonywanych przez nas usług w zakresie obliczania stateczności skarp zachęcamy do kontaktu.

 

Kiedy należy wykonać obliczenie stateczności skarpy?

Stateczność skarpy oblicza się przede wszystkim w dwóch podstawowych wypadkach – kiedy osuwisko jest aktywne lub, gdy pozostaje nieaktywne, jednak powstaje realne zagrożenie uaktywnienia. Najczęściej wykonujemy pomiary dla obiektów, które są zlokalizowane niedaleko podnóża lub krawędzi skarpy bądź znajdują się bezpośrednio na niej. Przeprowadzenie pomiarów stateczności skarpy jest kluczowe przy ocenie ryzyka wystąpienia obsunięcia zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu prac budowlanych. Zaniechanie procesu analizy może prowadzić do tragicznych skutków – zagrożenia zdrowia, a nawet życia, a także wiązać się z kosztami dużo wyższymi od wykonania obliczenia stateczności.

Nasze działania mogą być wykonane na kilka sposobów, wszystko zależy od konkretnych uwarunkowań i sytuacji. Nasi specjaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu proces analizy stateczności skarp, dysponują szeroką wiedzą branżową. Dzięki temu są w stanie podejść do każdej realizacji z pełną indywidualnością, proponując najlepsze w danym wypadku rozwiązanie, co przekłada się na profesjonalne, rzetelne obliczenia.