Dokumentowanie złóż

  • Projekty robót geologicznych dla poszukiwania złóż kopalin (kruszywa naturalne)
  • Dokumentacje geologiczne zasobów złóż kopalin
  • Dokumentacja do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
  • Wiercenia do poszukiwań kruszyw
  • Badania laboratoryjne kruszyw
  • Operaty ewidencyjne

Szyby kopalniane