Modelowanie przepływu wód podziemnych

Czystość wód i gruntów na duże znaczenie dla ich wykorzystania oraz dla zdrowia i komfortu ludności zamieszkującej okoliczne tereny. Badanie zanieczyszczenia wody czy gruntu pozwala na wykrywanie szkodliwych substancji i odpowiednie reagowanie. Działania naprawcze sprowadzają się np. do wprowadzenia rygorystycznych norm oczyszczania ścieków, czy ograniczenia rozwoju przemysłu na danym obszarze.

Bieżące badanie zanieczyszczenia gruntów i wody pozwala jedynie na określenie stanu faktycznego. Takie dane nie są wystarczające do podejmowania działań długofalowych czy też stosowania różnych form ochrony środowiska. Dlatego prowadzi się stały monitoring wód podziemnych oraz wykonuje modelowanie przepływu wód podziemnych, a wraz z nim – migracji zanieczyszczeń.

 

Oferta usług naszej firmy obejmuje:

 • monitoring wód podziemnych,
 • modelowanie przepływu wód podziemnych,
 • modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie,
 • badanie zanieczyszczenia wody,
 • badanie zanieczyszczenia gruntów,
 • badania na potrzeby ustalenia zasobów wód podziemnych,
 • badania na potrzeby ustalenia stref ochronnych.

 

Modelowanie przepływu wód

Badanie zanieczyszczenia wody

Oferujemy pobieranie i laboratoryjne badanie zanieczyszczenia wody:

 • przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt,
 • podziemnej oraz powierzchniowej,
 • mineralnej oraz źródlanej,
 • stosowanej w kąpieliskach i na basenach.

 

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych ma na celu dostarczenie informacji o ich bieżącym stanie chemicznym. Służy również do śledzenia zmian i sygnalizacji ewentualnych zagrożeń oraz oceny tego, jak skuteczne są prowadzone działania ochronne. Wyniki monitoringu wód podziemnych oraz oceny wykonywane na ich podstawie przyczyniają się optymalizacji działań związanych zarówno z gospodarowaniem wodami tego typu, jak i ich ochroną. Nadrzędnym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach tej usługi jest osiągnięcie lub utrzymanie jak najlepszego stanu wód podziemnych na danym terenie.

 

Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych

Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych to działanie, do którego są zobowiązani właściciele ujęć wody realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Taką konieczność nakłada na nich obowiązujące w Polsce Prawo wodne. Tego typu analiza dzięki uwzględnieniu czynników, które mogą negatywnie wpływać na jakość wody, pozwala realnie ocenić ryzyko zagrożeń zdrowotnych dla ludzi oraz zwierząt. Wykonaną analizę ryzyka należy przekazać wojewodzie odpowiedzialnemu za badany teren, aby mógł on na jej podstawie ustanowić strefę ochronną dla konkretnego ujęcia.

Wychodząc naprzeciw naszym kontrahentom oferujemy tego rodzaju usługę wykonaną w oparciu o najlepsze praktyki i zasady sztuki hydrogeologicznej. W przypadku zainteresowania współpracą w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.