Modelowanie przepływu wód podziemnych

Czystość wód i gruntów na duże znaczenie dla ich wykorzystania oraz dla zdrowia i komfortu ludności zamieszkującej okoliczne tereny. Badanie zanieczyszczenia wody czy gruntu pozwala na wykrywanie szkodliwych substancji i odpowiednie reagowanie. Działania naprawcze sprowadzają się np. do wprowadzenia rygorystycznych norm oczyszczania ścieków, czy ograniczenia rozwoju przemysłu na danym obszarze.

Bieżące badanie zanieczyszczenia gruntów i wody pozwala jedynie na określenie stanu faktycznego. Takie dane nie są wystarczające do podejmowania działań długofalowych czy też stosowania różnych form ochrony środowiska. Dlatego prowadzi się stały monitoring wód podziemnych oraz wykonuje modelowanie przepływu wód podziemnych, a wraz z nim – migracji zanieczyszczeń.

 

Oferta usług naszej firmy obejmuje:

 • monitoring wód podziemnych,
 • modelowanie przepływu wód podziemnych,
 • modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie,
 • badanie zanieczyszczenia wody,
 • badanie zanieczyszczenia gruntów,
 • badania na potrzeby ustalenia zasobów wód podziemnych,
 • badania na potrzeby ustalenia stref ochronnych.

 

Modelowanie przepływu wód

Badanie zanieczyszczenia wody

Oferujemy pobieranie i laboratoryjne badanie zanieczyszczenia wody:

 • przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt,
 • podziemnej oraz powierzchniowej,
 • mineralnej oraz źródlanej,
 • stosowanej w kąpieliskach i na basenach.