Modelowanie przepływu wód podziemnych

Czystość wód i gruntów na duże znaczenie dla ich wykorzystania oraz dla zdrowia i komfortu ludności zamieszkującej okoliczne tereny. Badanie zanieczyszczenia wody czy gruntu pozwala na wykrywanie szkodliwych substancji i odpowiednie reagowanie. Działania naprawcze sprowadzają się np. do wprowadzenia rygorystycznych norm oczyszczania ścieków, czy ograniczenia rozwoju przemysłu na danym obszarze.

Bieżące badanie zanieczyszczenia gruntów i wody pozwala jedynie na określenie stanu faktycznego. Takie dane nie są wystarczające do podejmowania działań długofalowych czy też stosowania różnych form ochrony środowiska. Dlatego prowadzi się stały monitoring wód podziemnych oraz wykonuje modelowanie przepływu wód podziemnych, a wraz z nim – migracji zanieczyszczeń.

Proces analizy umożliwia również określenie linii przepływu oraz stworzenie wizualizacji parametrów wejściowych. Na podstawie uzyskanych danych jesteśmy w stanie przedstawić wyniki w prezentacji 3D, a także zaproponować ich interpretację. Na koniec tworzymy profesjonalny raport dla klienta. Z modelowania przepływu wód podziemnych warto skorzystać przy ustalaniu miejsca ujęć dla dostawców wody pitnej. Nasze usługi mogą okazać się przydatne również podczas planowania lokalizacji studni pompujących wodę przy odwadnianiu terenu. Ponadto modelowanie jest bardzo pomocne w tworzeniu symulacji naturalnego zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych.

 

Oferta usług naszej firmy obejmuje:

 • monitoring wód podziemnych,
 • modelowanie przepływu wód podziemnych,
 • modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie,
 • badanie zanieczyszczenia wody,
 • badanie zanieczyszczenia gruntów,
 • badania na potrzeby ustalenia zasobów wód podziemnych,
 • badania na potrzeby ustalenia stref ochronnych.

 

Modelowanie przepływu wód

Badanie zanieczyszczenia wody

Oferujemy pobieranie i laboratoryjne badanie zanieczyszczenia wody:

 • przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt,
 • podziemnej oraz powierzchniowej,
 • mineralnej oraz źródlanej,
 • stosowanej w kąpieliskach i na basenach.

Laboratoryjne badanie zanieczyszczenia wody jest bardzo istotne ze względu na to, że gołym okiem nie da się określić jej konkretnych parametrów. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że życiodajna ciesz może okazać się niebezpieczna dla zdrowia, jeżeli znajdują się w niej określone substancje, bakterie lub, kiedy zawartość pewnych pierwiastków, takich jak: żelazo, mangan, chlor, glin lub fluor osiągają zbyt wysokie stężenie. W ramach naszych działań określamy kilkanaście wskaźników zanieczyszczeń, które porównujemy następnie z konkretną próbką. Jeżeli stężenie którejś z substancji jest za duże, należy rozważyć najbardziej odpowiedni sposób uzdatnienia wody.