Konsultacje geotechniczne - projektowanie i dokumentowanie studni

Popularyzacja budownictwa jednorodzinnego sprawia, że pojawia się też zapotrzebowanie na studnie głębinowe. Wykonanie odwiertu i montaż instalacji wodnej wymagają wcześniejszego rozpoznania terenu i analizy materiałów archiwalnych. Dzięki temu można wyznaczyć najkorzystniejszą lokalizację studni.   

 Przeprowadzane przez nas badania oraz konsultacje geotechniczne w tym zakresie ułatwiają podjęcie decyzji o kosztownej inwestycji. Ponadto opracowujemy kompletną dokumentację związaną w wykonaniem studni realizując tym samym wymagania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne.

Specjalizujemy się między innymi w badaniach zanieczyszczeń oraz modelowaniu przepływu wód podziemnych. Wykonujemy również odwierty pod piezometry, które dostarczają informacji o wahaniach poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych oraz zanieczyszczeniach wód podziemnych.

W ramach oferowanych usług:

  • wykonujemy projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb ujęć wód podziemnych (studni),
  • sporządzamy inne dokumentacje geologiczne,
  • sporządzamy analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych,
  • projektujemy i wykonujemy piezometry,
  • przeprowadzamy konsultacje geotechniczne w zakresie budowy studni głębinowych oraz konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z dokumentacją związaną z ich wykonaniem.

wiercenie studni