Czym jest analiza mikroskopowa gruntu?

Na etapie planowania inwestycji budowlanej bardzo często wykonuje się badania gruntu. Dzięki nim można sprawdzić, czy dane warunki wodno-glebowe umożliwiają np. wzniesienie obiektu budowlanego na wyznaczonym obszarze. Prowadzone przez geologów i geotechników analizy obejmują badania bezpośrednio w terenie, ale również i w laboratoriach. W pierwszym przypadku przykładem jest analiza makroskopowa, w drugim specjalistyczna analiza właściwości próbki gruntu pod mikroskopem. Jak przebiegają takie badania?

Co różni analizę makroskopową gruntu od mikroskopowej?

Analiza makroskopowa to prosta metoda badania gruntów, w której nie wykorzystuje się żadnych specjalistycznych przyrządów. Wystarczy pobrać próbkę ziemi, uformować z niej niewielką kulkę i podczas tzw. wałeczkowania ocenić jej właściwości. Taka analiza pozwala uzyskiwać bardzo ogólne informacje na temat gruntu dotyczące np. jego rodzaju, barwy oraz niektórych cech fizycznych. Badanie makroskopowe wykonuje się zarówno w terenie, jak i laboratorium. Zawsze korzysta się z tej metody przed analizą laboratoryjną, która to już w szczegółowy sposób określa właściwości pobranej próbki. Analiza makroskopowa przeprowadzana w warunkach laboratoryjnych ma potwierdzić informacje uzyskane podczas badań w terenie.

Na czym polegają laboratoryjne badania próbek gruntu?

Laboratoryjne badania gruntów dotyczą precyzyjnego określenia parametrów fizycznych próbki gruntu. Do ich przeprowadzenia w przeciwieństwie do analizy makroskopowej wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia i przyrządy. Podczas nich analizuje się próbki gruntu pod względem m.in. wilgotności, plastyczności, odkształcalności, stopnia zagęszczenia, nasiąkliwości i pęcznienia czy też zawartości substancji organicznych lub ewentualnych zanieczyszczeń.