Jak pobiera się próbki gleby?

Badania gruntów to nieodłączny element wielu dziedzin nauki i praktyki zawodowej, takich jak rolnictwo, leśnictwo, budownictwo czy inżynieria środowiska. Właściwe pobranie próbek gleby pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników badań, które są niezbędne dla podejmowania właściwych decyzji.

Wybór odpowiedniej metody badania gruntów

Do wyboru odpowiedniej metody badania gruntów należy uwzględnić kilka czynników, takich jak m.in.:

  • rodzaj gleby,
  • cel projektu,
  • wymagane parametry badania.

Najbardziej popularną metodą jest pobieranie próbek gleby za pomocą sondy ręcznej lub mechanicznej. Oprócz tego zastosowanie znajduje też metoda odwiertów oraz badania wykopów odkrywkowych.

Nasza firma specjalizuje się w badaniach gruntów oraz określaniu właściwości gleby, dlatego w przypadku potrzeby skorzystania z tego typu usług - zapraszamy do kontaktu.

Sondowanie gleby

Sondowanie gleby polega na wbijaniu sondy ręcznej lub mechanicznej w grunt i pobieraniu próbek z różnych głębokości. Sonda wyposażona jest w specjalny zbiornik, do którego trafia wydobyta próbka gleby. W zależności od potrzeb badawczych, można stosować sondy o różnych konstrukcjach i średnicach. Próbki uzyskane tą metodą są niezbędne do analizy składu chemicznego, struktury oraz wilgotności gleby.

Badanie odwiertów

Badanie odwiertów stosowane jest przede wszystkim w przypadku badań na większych głębokościach oraz w trudno dostępnych miejscach, takich jak tereny bagniste czy skaliste. Odwierty wykonuje się za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak wiertnice czy młotki mechaniczne. Pobrane w ten sposób próbki umożliwiają precyzyjne określenie warstwowania gruntu, a także analizę składu mineralnego i zawartości wody.

Wykorzystanie wykopów odkrywkowych

Wykopy odkrywkowe stosowane są głównie w badaniach terenów zurbanizowanych, gdzie istnieje potrzeba obserwacji warstw gleby na większych powierzchniach. Badanie polega na usunięciu warstwy gleby za pomocą koparki lub innego sprzętu budowlanego, co pozwala na uzyskanie dostępu do kolejnych warstw gruntu. Próbki pobrane w ten sposób pozwalają na określenie właściwości mechanicznych gruntu, tj. nośność czy przepuszczalność oraz analizę zanieczyszczeń wynikających z działalności człowieka.