Na czym polega badanie zagęszczania gruntu?

Badania gruntów wykonuje się w różnych celach. Szczególnie ważne okazują się m.in. przed budową obiektów. Nie ma przy tym znaczenia ich przeznaczenie. Grunt, na którym ma zostać posadowiony budynek, musi spełniać określone warunki. Aby sprawdzić, czy podłoże gruntowe zniesie obciążenia i nie doprowadzi do nadmiernego osiadania obiektu budowlanego, bada się m.in. zagęszczenie gruntu. Dzięki takiemu badaniu można ocenić, czy w miarę upływu czasu nie dojdzie do uszkodzenia konstrukcji w wyniku destabilizacji podłoża. W jaki sposób weryfikuje się stopień zagęszczenia gruntu?

Metody badania zagęszczenia gruntu

Zagęszczenie gruntu można ocenić przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. Najbardziej uniwersalnym sposobem jest użycie specjalnego cylindra wciskanego w glebę. Badanie polega wówczas na pobraniu próbki ziemi i przekazaniu jej do laboratorium, gdzie poddawana jest wnikliwej ocenie. W taki sposób określa się zagęszczenie zarówno gruntów spoistych, jak i niespoistych. Inną znaną metodą jest też zastosowanie tzw. płyty dynamicznej, którą w trakcie badania odpowiednio się obciąża. W wyniku tego bezpośrednio pod nią na bieżąco rejestruje się stopień osiadania gruntu.

Obecnie największą popularnością cieszą się jednak badania zagęszczenia gruntu za pomocą specjalnych sond. W tym przypadku wyróżnić można:

  • sondowanie dynamiczne – które dotyczy wbijania w ziemię, za pomocą młota, dostosowanej do rodzaju gruntu sondy. Podczas tego badania największe znaczenie ma liczba wykonanych uderzeń. Wówczas na podstawie oporu, jaki stawia grunt, ocenia się jego zagęszczenie,
  • sondowanie statyczne np. sondowanie CPT - czyli jedna z metod badawczych, która pozwala uzyskać o wiele więcej informacji na temat właściwości podłoża niż np. sondowanie dynamiczne. Dzięki niej ocenia się dodatkowo stopień plastyczności i ściśliwości gruntu oraz odporność na ścinanie w warunkach odpływu. Badanie polega na wciskaniu w ziemię sondy statycznej, która jest zamontowana najczęściej na samojezdnych, gąsienicowych pojazdach ciężarowych.