W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

Każda budowa to kosztowna inwestycja. Aby na niej nie stracić, należy rozważnie podejmować decyzje na każdym etapie realizacji swojego przedsięwzięcia. Jedna z najważniejszych kwestii, jakie trzeba rozważyć przed rozpoczęciem planowanych prac, dotyczy lokalizacji, na której zostanie wzniesiony obiekt. Na tym etapie duże znaczenie dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego mają badania geotechniczne gruntów danej działki. Dlaczego ich wykonanie jest ważne? Poniżej wyjaśniamy, jaki jest cel ich przeprowadzania.

Po co wykonuje się badania gruntów?

Badania geotechniczne są jednym ze sposobów zabezpieczenia interesów inwestorów i mają istotny wpływ na powodzenie całej inwestycji. Wykonuje się je w celu poznania warunków ziemnych występujących na danym terenie. Badania gruntów pozwalają ustalić m.in.:

  • typ gruntu, który znajduje się na działce,
  • poziom wód gruntowych,
  • głębokość warstwy nośnej,
  • możliwość wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z podłożem, wodami gruntowymi i sąsiadującymi obiektami,
  • poziom zanieczyszczenia gruntów.

Zebranie tego rodzaju informacji pozwala ocenić, czy na danym obszarze rozpoczęcie budowy jest w ogóle możliwe. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko poniesienia kosztów niemożliwej do zrealizowania w danej lokalizacji inwestycji. Oprócz tego ustalenie warunków wodno-gruntowych umożliwia optymalne dopasowanie technologii posadowienia budynków do możliwości danego terenu. W ten sposób można uniknąć kosztownych błędów, które nie tylko mogłyby opóźnić budowę, ale przede wszystkim wpłynąć na jakość realizacji.

Warto pamiętać, że dobór odpowiedniego rodzaju fundamentowania ma znaczenie dla stabilności obiektu oraz jego bezpiecznego użytkowania w przyszłości. Dzięki badaniom geotechnicznym można zaprojektować odpowiednie systemy wzmocnień podłoża lub odwodnień budowlanych, które poprawią bezpieczeństwo i stateczność budynku. Bez takiej wiedzy można się za to narazić na straty finansowe wynikające np. z cyklicznego zalewania obiektu przez wody gruntowe czy też niszczenia konstrukcji wskutek osuwania się podłoża.